دو هفته هست دنبال یه ویدئوپروژکتور قسطی هستم ! قسطی هم که ماشاالله هزار ماشاالله چند ده درصد میارن روش و انگار نه انگار

منم که ازین پولا به کسی نمیدم !

علی ای حال ، شده نقد بخرم ولی سودِ الکی ندم !!


یه توضیحاتی در مورد مکان فعلی و مکان آینده و افرادی که باهام هستن باید بدم ، که در آینده خواهم داد...