آقای رائفی پور در روایت عهد 24 کمی از موسسه خودش توضیح داد. جالب بود ولی خیلی کم توضیح داد !


خیلی دوست دارم تجربه ی کاری آقای زائری و حتی دکترعباسی رو بدونم.