از قرآن دور هستم. باید یه قرآن با معنی و تفسیر روان بخرم.


آقای رائفی پور این قران رو معرفی کرده که میگه به پدرم دادم ، آقای زائری هم این قران رو معرفی کرده و گفته هرکس خونده زمین نذاشته.


من چطور میتونم تا وقتی با قرآن مانوس نشدم بتونم کسی رو خدایی کنم؟؟