اگه معنیِ کار فرهنگی رو در این پست خودسازی مخاطب تعریف کردم ، پس خودِ من هم بعنوان متولی کار فرهنگی ابتدا به ساکن باید شروع کنم به خودسازی

من استفاده از بیانات استاد عزیزم ، مهدی طیب رو پیشنهاد میدم و باید بطور دقیق گوششون بدم و نکته برداری و خلاصه نویسی کنم ازشون.
این مرد فوق العاده س. سایت اهل ولا