از سایت اسرا تی وی رفتم فیلمهای آموزشی شونو دانلود کردم

تقریبا همه رو!

یه چند ده گیگی شد

ان شاءالله بعد از امتحانات باید ببینمشون و یادداشت بردارم ازشون