دوست دارم برای اسلام و کشور کاری کنم...
فقط همین

( یه دانشجوی مهندسی در دانشگاه سراسری هستم که اونقدر متفرقه کاری کرد و درس نخوند که سنش از همه همکلاسی هاش حداقل 2 سال بزرگتره الان .
تاریخ امروز 18 آذر 96 )
کامل ترش میکنم این قسمت رو